CzechCzechRepublic
logo-pe3ny


Nastavení pro IPTV

Set Top Box Motorola a VIP 1003

Balení Set Top Boxu obsahuje:

Set Top Box VIP 1003,
dálkové ovládání,
baterie do dálkového ovládání,
napájecí zdroj,
kabel pro připojení zdroje do napájecí sítě (230V),
kabel typu Ethernet pro připojení k síti poskytovatele IPTV/Internet,
kabel typu SCART-SCART pro připojení k televiznímu přijímači.


Zapojení Set Top Boxu

Set Top Box lze připojit k Vašemu televiznímu přijímači prostřednictvím dodaného kabelu SCART-SCART. V případě, že Váš televizní přijímač nemá volné SCART připojení, můžete připojit Set Top Box pomocí HDMI výstupu (tento kabel není součástí balení). Dále připojte Set Top Box pomocí kabelu typu Ethernet k portu přepínače Vašeho poskytovatele připojení k IPTV / Internetu. Nakonec připojte Set Top box k napájení prostřednictvím dodaného zdroje. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! Set Top Box zapněte do zásuvky 230V až po připojení k televiznímu přijímači a k síti poskytovatele IPTV! 
Volba TV systému a Video vstupu / výstupu - U televizního přijímače se jedná ve většině případů o volbu (Input/vstup nebo Source/zdroj). Je nutné správně nastavit televizní přijímač podle toho, jaký vstup použijete pro jeho připojení k Set Top Box (HDMI/SCART) a zkontrolovat správné nastavení vstupu televizního přijímače. Pro lepší kvalitu obrazu doporučujeme kabel HDMI, kabel SCART je pro kanály vysílané v HD kvalitě již nedostačující. 
Ovládání Set Top Boxu a portálu - Dálkové ovládání. Fotografie dálkového ovládání přiloženého k Set Top Boxu Morotola typ VIP1003 je zobrazena na následujícím obrázku společně s informacemi o významu základních ovládacích prvků.

 

Popis dálkového ovládání k Motorola VIP 1003

Tv ovl PNG

 

1 – Zapnout/vypnout (Power)
      Slouží k zapnutí a vypnutí Set Top Boxu.
2 – Hlavní nabídka (Menu)
      Stisknutí tlačítka MENU na jakékoliv stránce portálu slouží pro skok na hlavní stránku portálu.
3 – Tlačítko Info
      Stisknutí tlačítka INFO na jakékoliv stránce portálu vyvolá zobrazení kontextové nápovědy.
4 – Vnější ovládací šipka
      Tlačítka vnější šipky slouží pro stránkování položek nabídky v seznamech delších než jedna stránka. Nabídka
      přeskočí na další stránku seznamu ve zvoleném směru šipky.
5 – Vnitřní ovládací šipka
      Tlačítka vnitřní šipky slouží pro jednotlivý pohyb v hlavní nabídce a pro navigaci mezi položkami menu, kde
      klávesa OK zvolí aktuální položku. Tlačítka vnitřní ovládací šipky slouží také pro výběr položek v seznamech.
6 – Tlačítko OK/Přehraj/Pausa
      Stisknutím tlačítka OK potvrzujete zvolený výběr v seznamech nabídky.
7 – Tlačítko TV
      Toto tlačítko Vám umožňuje rychlý přechod do módu sledování televize z kteréhokoliv místa aplikace.
      Pokud jej stisknete během sledování televize, zobrazí se Elektronický programový průvodce (EPG) s pořady
      právě sledovaného kanálu. Z programového průvodce můžete opět sledovat televizi po dalším stisknutí tlačítka TV,
      případně stisknutím OK.
8 – Tlačítko zpět (BACK)
      Stisknutí tlačítka BACK zobrazíte předchozí stránku.
9 – Funkční tlačítka
      Řada barevných tlačítek slouží pro vykonání kontextově závislých funkcí. Jejich aktuální význam je zobrazen
      v dolní části obrazovky.
10–Tlačítka číslic (numerická)
     Numerická tlačítka slouží především v módu sledování televize, kde Vám umožňují rychlé přepínání mezi
     kanály, stejně jako je tomu na standardních televizních přijímačích.
    Ovládání hlasitosti
     K ovládání hlasitosti slouží tlačítka na boku dálkového ovladače a také tlačítko pro okamžité vypnutí zvuku
     (Mute). Pokud je zvuk ztlumen, lze původní úroveň obnovit opětovným stisknutím tlačítka Mute, nebo použitím
     některého z tlačítek pro změnu hlasitosti.

Volba televizního kanálu

Pro rychlé přepnutí na požadovaný televizní kanál zadejte číslo televizního kanálu (tlačítka č.10). Set Top Box přepne na požadovaný kanál. Pokud chcete zobrazit seznam televizních kanálů, stiskněte vnitřní ovládací šipku VLEVO (tlačítko č.5). Pro přeskok v nabídce kanálů po jednotlivé nabídce stiskněte vnitřní ovládací šipku NAHORU nebo DOLŮ.
Pro volbu požadovaného televizního kanálu označte požadovaný kanál a stiskněte tlačítko OK (tlačítko č.6). Pokud chcete zobrazit další blok nabídky televizních kanálů, stiskněte vnější ovládací šipku NAHORU nebo DOLŮ. 
Ovládací nabídka (hlavní menu) - Stisknutí tlačítka MENU (tlačítko č.2) slouží pro skok na hlavní stránku portálu. Pro přechod na vedlejší nabídku stiskněte vnitřní ovládací šipky požadovaným směrem a potvrďte tlačítkem OK.

Elektronický průvodce programem
EPG (Elektronického průvodce programem) slouží k přehledu vysílaných pořadů na jednotlivých televizních kanálech. Pro pohyb v EPG slouží vnitřní a vnější ovládací šipky. Pro navolení požadovaného kanálu nebo televizního pořadu stiskněte tlačítko OK.

Nahrání televizního pořadu
V EPG navolte požadovaný pořad a stiskněte tlačítko OK. Z nabídky vyberte položku Nahrát pořad. Pro zaznamenání pořadů je vymezen prostor v celkové délce 3 hodiny. Některé z kanálů nelze nahrávat pomocí portálu z důvodu omezení ze strany poskytovatele televizního obsahu. Pro nahrání těchto kanálů je nutno použít vlastní video s funkcí záznamu.

Přehrání nahraného televizního pořadu
Pro zobrazení nahraných pořadů přejděte do hlavní nabídky (tlačítko č.2) a zvolte nabídku VIDEO SLUŽBY. Přejděte pomocí ovládacích šipek na nabídku NAHRANÉ POŘADY.

Pozastavení pořadu
Pause TV umožňuje uživateli pozastavit živé vysílání po dobu maximálně 15 minut a poté znovu přehrávat se zpožděním, aniž by jste cokoliv zmeškali z Vašeho oblíbeného pořadu. Pro pozastavení pořadu stiskněte vnitřní ovládací šipku VPRAVO a přejděte na nabídku PAUZA. Pro opětovné spuštění pořadu stiskněte tlačítko OK a přejděte na položku přehrávání. Zastavení a přechod zpět do živého vysílání je automatický po přepnutí kanálu jednoduchým stisknutím tlačítka START/STOP, nebo při dosažení hranice pořadu.

START over TV
Tato funkce umožňuje uživateli začít sledovat aktuální pořad od začátku. Jako uživatel IPTV se nemusíte obávat, že se pozdním příchodem domu připravíte o část svého oblíbeného pořadu. Funkce je dostupná na vybraných programech a lze ji využít nejpozději před skončením daného pořadu. Pro spuštění pořadu od začátku stiskněte vnitřní ovládací šipku VPRAVO a přejděte na nabídku Dívat se od začátku a stiskněte tlačítko OK.

Kompletní manuál k set-top-boxu Motorola naleznete zde