CzechCzechRepublic
logo-pe3ny


TELEPHONE SETTING

How to Top Up your Credit?

When charging the credit follow the next steps:
Send the amount that you want to recharge to the account number 2100018928/2010. As a variable symbol indicate your 3Phone number without spaces, i.e. 9 digits. Credit will be automatically recharged after receipt of money on our account and invoice will be sent by e-mail.
Another option is to pay cash in our office Pe3ny Net, Zvoníčkova 3/1928 - block 1, Praha 6 every working day from 9.00 to 19.00, on weekends from 10.00 to 18.00 (on weekends it is advisable to call in advance to arrange).
You can check the status of your account by dialling * 852 from your phone, or to check it on http://sip.petriny.net, where you can also see a list of your calls. Username for this service is your phone number (without spaces), for the password ask helpdesk via email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Managing Your Phone

Managing Your Account

Open http://sip.pe3ny.net and login (login ID = your phone number, password = password to your phone account); both are sent in the information email when setting up/commissioning the line. In your account you can find out following:

 • Credit balance.

• Call history and its costs.

• New password - do not change. You would have to set the same set in your phone (note: 8 characters, including uppercase, lowercase font. and digits).

• Forward phone calls to another phone under various conditions.

• Send SMS from a web interface. Incoming SMS will be forwarded to a voice mail.

Nastavení telefonu

obvykle provádí technici Pe3ny Net bezplatně, pokud se jedná o nový telefon, nebo když máme na telefon klienta vzdálený přístup. Pro znalé však posíláme stručně informaci o nastavení. Pokud potřebujete technika na nastavení k Vám domů, je to již za poplatek, protože jinak si za zprovoznění nic neúčtujeme. V nastavení telefonu použijte následující údaje (první tři položky se nastavují vždy, ostatní, pokud telefon požaduje):

• sip server: sip.pe3ny.net, nebo raději: 213.168.162.219.

• user id:.

• password:.

• codec: g729 (další možné g711 použijte na OPTI připojeních, g722).

• outbound proxy: no ( nebo vyplnit jako sip.server, ale použití vypnout).

• domain nebo realm: sip.pe3ny.net.

• use stun server: no (případně nevyplňovat adresu).

• name = telefonní číslo.

• porty standardní: sip:5060, rtp 5004, nebo i 100xx (dle defaultních v telefonu).

Převedení (neboli portace) telefonních čísel

Převedení telefonních čísel od předchozího poskytovatele. Jde o placenou službu (platba náleží portačnímu centru, nezůstane u nás) . Číslo je možno portovat, když ještě nebylo u předchozího operátora vypovězeno: zasíláme informace k možnosti přenosu (dále "portace") telefonního čísla na jiného operátora.

Neodhlašujte sami stávající linku, smlouva je zrušena automaticky při portaci. V opačném případě je možné, že o číslo přijdete.

Zašlete nám na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. všechny níže požadované údaje. Bez nich nemůže portace proběhnout. Naleznete je v hlavičce smlouvy nebo faktury. Pokud jste občan nebo firma s běžnou "bytovou linkou", čtěte "a". pokud jste firma, či subjekt, kde byla smlouva uzavřena na ISDN čísla či série, čtěte i "b" . Doplňte informaci "c".

a) portace standardního tel. čísla (tzv. hts). Toto je obvyklé u bytových čísel. K převedení jsou potřeba údaje o majiteli, které naleznete v hlavičce smlouvy nebo faktury. Portované telefonní čislo a referenční číslo,  pište včetně všech nul. Rreferenční číslo od o2 musí mít 10 čísloc, od gts 15, u ČRA 8(9 na začátku ). Dále pŕíjmení a jméno oprávněné osoby k podpisu formuláře (obvykle ta, jež je v hlavičce)

u firem si připravte:

IČO

DIČ

Příjmení a jméno oprávněné osoby s podpisovým právem za organizaci (obvykle jednatel).

- máte-li k převodu více jednotlivých čísel, ne ISDN, lze je zadat v rámci jednoho formuláře. Vypište všechna portovaná tel.čísla (účtuje se portace každého jednotlivého čísla).

- máte-li více čísel v souvislé sérii, čísla jsou za sebou v ucelené řadě, převádí se jako série. Vypište první a poslední tel. číslo z portované série Za portaci série se účtuje nižší cena.

b) je-li dosavadní linka typu ISDN (poznáte ve smlouvě), informujte nás o tom! ISDN linka má vždy několik čísel (obvykle 4).

Portovat můžete:
- jako celek všechna čísla. Pokud je série číselně nesouvislá, je portace účtována za každé jednotlivé číslo.
- portovat jen některá čísla. K tomu je nutné ISDN sérii rozdělit na jednotlivá čísla. O to musíte sami požádat dosavadního operátora před vlastní portací. Portaci nám zadáváte až po vyjmutí čísel z ISDN série. Na formulář tedy kromě údajů "a" přidejte informaci, že jde o ISDN a zda jsou rozdělena, nebo jde o portaci celé série !!!

c) zašlete informaci, zda máte své VoIP zařízení (telefon nebo brána), či zda objednáváte od nás (cena obvykle 1300-1600 s DPH). Nastavené zařízení stačí do sítě jen připojit, pokud budete na toto požadovat technika k Vám domů, je možno objednat za poplatek. Detaily k telefonním zařízením zjistíte na našem webu, nebo u pracovníka helpdesku +222 741 222. Po zaslání výše uvedených údajů Vám vyplníme příslušný formulář a zašleme ho emailem k podpisu.

Poplatek za portaci 

poplatek za každé samostatné číslo činí 1100,– Kč (1320,– Kč s DPH), nebo poplatek za 1 ucelenou (souvislou) sérii čísel 2200,– Kč (2640,– Kč s DPH), na poplatky Vám bude zaslána faktura. Pokud je portace zadána, během několika dnů Vám zašleme informaci o jejím přesném datu, obvykle ve lhůtě do 10-20 dnů, pondělí nebo středa vždy v 15h. Číslo je znefunkčněno jen několik málo minut, pokud máte již připojen nastavený VoIP telefon. 1-3 dny před termínem portace zašleme detaily nastavení VoIP zařízení (telefon, brána), nastavte si, máte-li vlastní, nebo převezměte přednastavený telefon nebo telefonní bránu na adrese naší firmy (Zvoníčkova 3, blok 1, Praha 6).

Jsou možné SMS zprávy prostřednictvím VoIP účtu?

možnost využití SMS ve VoIP síti:
SMS se dá odesílat z webového rozhraní zákazníka (http://sip.pe3ny.net, login = tel.číslo a heslo= heslo k tel. účtu). Cena za 1 SMS je 1Kč bez DPH. SMS zaslaná na VoIP telefon je doručena jako hlasová zpráva, kterou vám robot přečte. Některé VoIP telefony jsou vybaveny i na klasickou práci se SMS jako na mobilním telefonu, v naší tel. síti tato funkce není podporována, protože takových telefonů je menšina. Je třeba mít řešení, které vyhoví pro všechny VoIP telefony, a tím je u nás virtuální fax. Dle Vašeho požadavku bylo zřízeno nové telefonní číslo virtuálního faxu. Aktivace virtuálního faxu je jednorázově účtována 200,- Kč. Faktura Vám bude zaslána.

Faxy budete dostávat ve formátu pdf do mailu:
Odesílání faxů je na adrese: https://sip.pe3ny.net/webadm/ připojením souboru na formuláři fax.
Login: faxové čislo , heslo:
Na uvedené stránce je možno i sledovat náklady, případně provést některá nastavení.